XVI Zjazd Katedr Ekonomii Ekonomiczne wyzwania XXI wieku Polska- Unia Europejska- Świat Konferencja Międzynarodowa

02/06/2019 - 05/06/2019

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szesnasty "Zjazd Katedr Ekonomii”, który odbędzie się w dniach 02-05 czerwca 2019 roku w Międzyzdrojach

 

Jesteśmy na Facebooku

 

UWAGA ZMIANA DOTYCHCZASOWEGO  E-MAILA! 

Obecny mail to:

 

zjazdekonomistow@gmail.com

 

Przy załączaniu artykułów prosimy nie wybierać z listy rozwijanej konkretnego czasopisma/wydawnictwa i zostawić puste pole.


Do głównych celów Zjazdu należą:

 • Integracja środowiska pracowników naukowych zainteresowanych ekonomią oraz funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej płaszczyznach.
 • Prezentacja wyników badań naukowych i dyskusja nad nimi.
 • Wymiana informacji na temat prądów badawczych i działalności katedr ekonomicznych.
 • Dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami mikro- i makro-ekonomicznymi w Polsce i na świecie oraz ich implikacjami politycznymi.
 • Dyskusja dotycząca nauczania przedmiotów ekonomicznych.

 

 Podstawowa tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:

    

 • Badania interdyscyplinarne
 • Ekonomia eksperymentalna
 • Ekonomia instytucjonalna
 • Funkcjonowanie sektora MSP
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
 • Kapitał ludzki w gospodarce
 • Problemy globalizacji
 • Przedsiębiorczość
 • Rola państwa w gospodarce
 • Wzrost zrównoważony
 • Zachowania rynkowe przedsiębiorstw i konsumentów
 • Rynek pracy, migracje
 • Gospodarka żywnościowa
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Metodologia badań
 • Innowacyjność i innowacje