Współpraca z otoczeniem

Pracownicy Katedry Mikroekonomii, oprócz działalności naukowej i dydaktycznej, aktywnie współpracują ze środowiskiem biznesowym i szeroko pojętym otoczeniem. Na dorobek w tym zakresie składają się:

 • liczne ekspertyzy i prace wdrożeniowe,
 • prace w organach ogólnopolskich (w charakterze eksperta, audytora),
  • Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
  • Sekcji Ekonomii Zespołu Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych Komitetu Badań Naukowych,
  • Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej,
  • Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
  • Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
  • Panelu Ekspertów ds. Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC), przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego,
  • Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego,
  • Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami,
  • Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych,
  • Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432