Tomasz Bernat

Kierownik Katedry Mikroekonomii

 

Pokój: 430 (ewentulanie pokój 112 - Dziekanat)


Telefon: 444-20-93
Konsultacje: wtorek 10.15 - 12.00
E-mail: tomasz.bernat@usz.edu.pl 
WWW: www.tomaszbernat.pl

Facebook

LinkedIn


Adres:
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Katedra Mikroekonomii
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
dr hab. Tomasz Bernat prof. US

 

Prowadzone przedmioty (w języku polskim i angielskim):

 • Mikroekonomia / Mikroekonomia zaawansowana
 • Zarządzanie konkurencyjnością
 • Ekonomia menedżerska
 • Zarządzanie ryzykiem i kryzysem w przedsiębiorstwie
 • Konkurencja i koncentracja
 • Globalizacja biznesu

Zainteresowania naukowe:

 • mikroekonomia
 • ekonomia menedżerska
 • rynki skoncentrowane
 • zarządzanie biznesem
 • przedsiębiorczość
 • ekonomia eksperymentalna

 

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432