Regulamin korzystania z zamieszczonych materiałów

Regulamin korzystania z e-zasobów Biblioteki Katedry Mikroekonomii

§ 1

1. Upoważnionymi Użytkownikami do korzystania z materiałów edukacyjnych w tym: czasopism, książek w wersji elektronicznej znajdującymi się w zasobach Biblioteki Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego są: studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego.

2. Udostępnione materiały chronione są prawem autorskim.

§ 2

1. Korzystanie z zasobów możliwe jest poprzez rejestrację na stronie internetowej www.mikroekonmia.net.

2. Użytkownik dokonując rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

3. Udostępnianie danych osobowych użytkownika jest konieczne do korzystania
z materiałów.

4. Dane osobowe wykorzystywane są do wygenerowania konta oraz uzyskania informacji
o osobach korzystających z zasobów.

5. Nieaktualne lub nieprawidłowe dane w profilu użytkownika należy zgłosić do administratora w celu ich aktualizacji.   

§ 3

Osoby korzystające z materiałów elektronicznych zobowiązane są do przestrzegania warunków użytkowania.

§4

1. Upoważnionym użytkownikom zezwala się na:

a) przeszukiwanie i przeglądanie materiałów objętych dostępem

b) drukowanie i kopiowanie wyszukanych artykułów lub fragmentów tekstów, wyłącznie do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych

2. Ograniczenia w użytkowaniu:

a) materiały nie mogą być w sposób bezpośredni lub pośredni wykorzystywane do: systematycznego kopiowania, odsprzedaży lub wtórnego udostępniania, a także do odpłatnych lub nieodpłatnych usług oraz systematycznego dostarczania lub redystrybucji innym osobom,

b) Użytkownik  nie może skracać, modyfikować, dokonywać translacji lub tworzyć jakichkolwiek instrumentów pochodnych opartych na udostępnionych materiałach, bez wcześniejszej pisemnej zgody Kierownika Katedry Mikroekonomii,

c) Użytkownik nie może usuwać, zakrywać lub zmieniać informacji o prawach autorskich.

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432