Specjalności

Katedra Mikroekonomii oferuje studentom możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w ramach jednej spośród następujących specjalności na studiach stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Ekonomia:

  • Ekonomia Menedżerska
  • Analityka gospodarcza
 • Proponowane specjalności odzwierciedlają potrzeby rynku pracy w zakresie określonych umiejętności i kompetencji absolwentów. W dużej mierze stanowią rozwinięcie nurtu menedżerskiego w kształceniu ekonomistów i obejmują szerokie spektrum wiedzy związanej z podejmowaniem decyzji, zarówno w sferze biznesu, jak i w jednostach administracji publicznej. Przedmioty specjalizacyjne zostały zaprojektowane tak, by uzupełniać i pogłębiać wiedzę nabytą w ramach przedmiotów kanonowych i kierunkowych. Przygotowana oferta programowa w znacznej części stanowi odzwierciedlenie indywidualnej pracy naukowej pracowników Katedry. 

 • W ramach specjalności prowadzonych w Katedrze Mikroekonomii można pisać prace (licencjackie lub magisterskie) stanowiące rozwinięcie zaprezentowanych poniżej zagadnień o ogólnym charakterze:
  • Konkurencja i konkurencyjność podmiotów w kraju jak i w skali międzynarodowej
  • Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość
  • Migracje wewnętrzne i zewnętrzne
  • Analizy ekonomiczne przedsiębiorstw, rynków, sektorów czy gospodarek

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432