Publikacje

Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2005

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna: tak

Więcej...

Teoretyczne aspekty gospodarowania

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2005

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna: tak

Więcej...

Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2005

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna: tak

Więcej...

Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji

Redaktor naukowy: Tomasz Bernat

Wydawnictwo: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 1998

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna: tak

Więcej...

Contemporary Economy. Selected problems in research of Young Economists

Redaktor naukowy: Małgorzata Kokocińska

Wydawnictwo: Printgroup

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2005

Dostępna w bibliotece: niedostępna

Wersja elektroniczna: tak

Więcej...

Economic Issues in Practice

Redaktor naukowy: Barbara Kryk & Tomasz Bernat

Wydawnictwo: Printgroup

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2005

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna: tak

Więcej...

Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Printgroup

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2006

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna: tak

Więcej...

Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Printgroup

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2006

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna: tak

Więcej...

Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Printgroup

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2006

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna: tak

Więcej...

Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Printgroup

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2006

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna: tak

Więcej...

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432