Obszary badawcze

Specjalizację naukową Katedry, realizowaną w ramach badań własnych pracowników oraz badań statutowych Katedry stanowią następujące zagadnienia: 

I. Główne obszary badawcze

 • rynek pracy,
 • przedsiębiorczość,
 • koncentracja rynków i konkurencyjność gospodarki,
 • etyka biznesu,
 • migracje i problemy migracyjne pracowników
 • restrukturyzacja proekologiczna przedsiębiorstw

II. Zainteresowania naukowe pracowników

dr hab. Tomasz Bernat prof US

 • przedsiębiorczość i jej determinanty
 • koncentacja rynków i zarządzanie konkurencyjnością
 • zarządzanie ryzykiem
 • ekonomia menedżerska
 • rynek pracy
 • konkurencyjność w gospodarce

dr hab. Jurij Bilan

 • socjoekonomia
 • rynek pracy (migracje)
 • ekonomia menedżerska

dr Jarosław Korpysa

 • przedsiębiorczość (w tym przedsiębiorczość akademicka)
 • start-upy - funkcjonowanie i determinanty powstawania
 • coaching
 • rynek pracy

dr Aleksandra Gąsior

 • proekologiczna restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • mikroekonomia
 • ekonomia menedżerska
 • analiza finansowa i ekonomiczna
 • wartości niematerialne i prawne
 • procesy M&A

mgr Marta Łakomy-Zinowik

 • partnerstwo publiczno-prywatne
 • etyka biznesu
 • finasowanie przedsiębiorstw
 • funkcjonowanie jst
 • fundusze strukturalne UE

 

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432