Obrona Prac Dyplomowych

Informujemy, że obrony prac licencjackich i magisterskich w Katedrze Mikroekonomii przebiegają wg następującego schematu:


1. Prezentacja wyników pracy licencjackiej lub magisterskiej

2. Odpowiedzi na pytania ogólnoekonomiczne

ZAGADNIENIA OGÓLNE Z EKONOMII

Dla każdego pytania proszę umieć opisać aktualna sytuację w Polsce i w krajach UE.

 1. Bezrobocie - pomiar, przyczyny, skutki. Czy bezrobocie można traktować w kategoriach korzyści dla gospodarki?
 2. Wzrost gospodarczy. Definicja, determinanty, sposób pomiary. W jaki sposób przedsiębiorczość członków społeczeństwa wpływa n wzrost gospodarczy?
 3. Integracja Polski z UE - korzyści i koszty. Jakie są podstawowe założenia najnowszego planu strategicznego UE o nazwie Horizon 2020?
 4. Inflacja i jej skutki dla gospodarki i podmiotów. W jaki sposób kryzys gospodarczy wpływa na inflację?
 5. Budżet państwa - definicja, problem długu publicznego. Jakie są korzyści dla państwa z zadłużania się?
 6. Powstawanie równowagi rynkowej – modele, problemy. Czy istnieją rynki na których nie dochodzi do równowagi?
 7. Konsument w teorii ekonomii – pojęcie, podstawowe cele i problemy działania. Dlaczego powinniśmy (jako ekonomiści) cieszyć się ze stabilnego popytu wewnętrznego w kraju?
 8. Model przedsiębiorstwa w ekonomii – budowa, działanie, cele. Czy przedsiębiorstwo stworzone wg. modelu ma szanse na funkcjonowanie w praktyce biznesowej?
 9. Przedsiębiorstwo na rynku – modele struktur rynkowych, przykład. Jaka jest struktura przedsiębiorstw w gospodarce i jak wpływają one na jej rozwój?
 10. Funkcjonowanie rynku pracy – podmioty, funkcjonowanie. Czy wykształcenie wyższe może być traktowane jako jeden z czynników poprawy konkurencyjności indywidualnej osoby na rynku pracy?


3. Odpowiedzi na pytania kierunkowe

 

PYTANIA KIERUNKOWE 

Dla każdego pytania proszę o wskazanie możliwości wykorzystanie pojęcia w praktyce biznesowej

 1. Krzywa możliwości produkcyjnych – pojęcie i istota. Jak określa wykorzystanie zasobów produkcyjnych?
 2. Analiza marginalna – czy można dokonać optymalizacji decyzji ekonomicznych przy jej pomocy?
 3. Rzadkość ekonomiczna – podstawa wszystkich wyborów?
 4. Maksymalizacja użyteczności jako kryterium optymalizacji działań konsumenckich – teoria czy praktyka dnia codziennego?
 5. Ceny urzędowe  - jak wpływają na kształtowanie się równowagi rynkowej?
 6. Elastyczność cenowa popytu – pojęcie, formuła i interpretacja. Czy można wykorzystać te pojęcie do ustalania cen rynkowych?
 7. Koszty księgowe a koszty ekonomiczne – pojęcia, różnice. Jaka jest istota tych obu kategorii w decyzjach biznesowych?
 8. Konkurencja i konkurencyjność podmiotów na rynku – definicje, różnice. Co jest głównym celem działań konkurencyjnych przedsiębiorstwa?  
 9. Konkurencja doskonała – definicja i istota. Model ekonomiczny czy praktyka biznesowa?
 10. Monopolizacja działań gospodarczych, modele konkurencji niedoskonałej. Czy monopolizacja rynku powinna być celem dla każdego przedsiębiorstwa?

 

 

Prezentacja podczas obrony:

Konieczne jest przygotowanie prezentacji np. w Power point (ppt). Elementy prezentacji:

slajd 1. Tytuł, cel i hipoteza pracy, imie i nazwisko osoby broniącej sie

slajd 2-5: rozwiązanie problemu badawczego, weryfikacja hipotezy, jak to osiągnięto - jak zrealizowano badania

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432