Inicjatywy

Katedra Mikroekonomii US uczestniczyła w charakterze organizatora lub współorganizatora wielu proprzedsiębiorczych inicjatyw popularyzujących wiedzę ogólnoekonomiczną:

 • (1999-2008) Konkurs "Młody Inwestor",
 • (2003) Konkurs na najlepszą pracę pisemną "Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych",
 • (2002-2004) Platforma edukacyjna "Klub Młodego Inwestora",
 • (2002) "Międzyszkolne Koło Młodych Inwestorów",
 • (2003-2004) Konkurs na najlepszą pracę pisemną "Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską",
 • (2003) Gra on-line "Dziś pytanie - dziś odpowiedź" poświęconej problematyce funkcjonowania rynków kapitałowych,
 • (2003-2008) Konkurs plastyczny "Młody Inwestor",
 • (2004) Konkurs plastyczny "Ja też jestem Europejczykiem",
 • (2005) Konkurs "Ekologicznie-ekonomicznie",
 • (2006) Międzynarodowy Konkurs Filmowy "Przedsiębiorczość".

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432