Granty

Granty otrzymane (realizowane)

 • (1996-1997) "Ubezpieczenia społeczne: konkurencja czy monopolizacja", rodzaj: grant indywidualny KBN.
 • (1999-2001) "Ocena efektywności metod doboru personelu średniego szczebla w przedsiębiorstwie", rodzaj: grant promotorski KBN
 • (2000-2002)"Czynniki determinujące strukturę konsumpcji młodych gospodarstw domowych", rodzaj: grant promotorski KBN.
 • (2001-2002) "Rozwój rynku ubezpieczeń jako czynnik zwiększania efektywności, oferty i jakości produktów ubezpieczeniowych w Polsce", rodzaj: grant zwykły KBN.
 • (2002) "Młody Inwestor", rodzaj: grant Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • (2002-2003) "Przedsiębiorczość - kluczem do sukcesu młodych", rodzaj: grant indywidualny NBP.
 • (2002-2003) "Przedsiębiorczość - kluczem do sukcesu młodych", rodzaj: grant Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • (2002-2003) "Młody Inwestor", rodzaj: grant Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.
 • (2002-2003) "Efektywność ekonomiczno-ekologiczna funkcjonowania SZŚ wg normy PN-ISO 14001 w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego", rodzaj: grant promotorski MNiSW.
 • (2003-2004) "Młody Inwestor", rodzaj: grant indywidualny NBP.
 • (2003-2004) "Młody Inwestor", rodzaj: grant Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.
 • (2003-2004) "Ja też jestem Europejczykiem", rodzaj: grant Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (Fundusz Współpracy).
 • (2003-2004) "Przygotowanie koncepcji regionalnego inkubatora przedsiębiorczości dla studentów oraz absolwentów wyższych uczelni", rodzaj: grant w ramach Phare CBC.
 • (2004-2006) "Rynek pracy absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim", rodzaj: grant promotorski MNiSW.
 • (2005) "Together in Europe: Marketing Strategies in Regional Development", rodzaj: grant Fundacji PAUCI.
 • (2005-2009) "Development of the competitiveness of the labour market and its entities", rodzaj: grant w ramach: 6 Programu Ramowego, Marie Curie Action, Development Scheme.
 • (2005-2009) "Podnoszenie konkurencyjności rynku pracy i jego podmiotów", rodzaj: grant zwykły MNiSW.
 • (2006-2007) "Edukacja dla Przedsiębiorczości", rodzaj: dofinansowanie studiów podyplomowych realizowanych w Katedrze z EFS.
 • (2007-2009) "Determinanty przedsiębiorczości młodzieży wiejskiej w województwie zachodniopomorskim", rodzaj: grant promotorski MNiSW.
 • (2007-2010) "Analiza kosztów i wyników kształcenia na studiach wyższych", rodzaj: grant habilitacyjny MNiSW.
 • (2008-2010) "Ocena efektywności społecznej wybranych rynków skoncentrowanych", rodzaj: grant habilitacyjny MNiSW.
 • (2008-2009) "Socio-economic implications of enptreneurship", rodzaj: grant w ramach III konkursu MNiSW "Granty na granty".
 • (2011 - 2013) "Proces samozatrudnienia kobiet jako forma przedsiębiorczości. Uwarunkowania i skutki", rodzaj: grant promotorski MNiSW

Granty złożone

 • (2003) "Ocena przedsiębiorczości studentów w kontekście postaw, programów nauczania i możliwości pomocowych", grant zwykły KBN.
 • (2003) "Demonopolizacja rynku ubezpieczeń, ocena wpływu na rozwój rynku", grant zwykły KBN.
 • (2003) "VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów pt. Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia", grant złożony do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (fundusze CPF).
 • (2003) "Młody Inwestor", grant złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu na Inicjatywy Wspierające Rozwój Przedsiębiorczości.
 • (2003) "Młody Inwestor", grant złożony do Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (Fundusz Współpracy Phare 2001, Program "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego" - małe dotacje).
 • (2003) "Młody Inwestor", grant złożony do PAUCI (Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej).
 • (2004) "Ja też jestem Europejczykiem", rodzaj: grant indywidualny NBP, główny wykonawca: dr Tomasz Bernat.
 • (2004) "Zachowania przedsiębiorstw na rynku pracy", rodzaj: grant indywidualny KBN, główny wykonawca: dr Grażyna Maniak.
 • (2004) "Dyskryminacja kobiet zajmujących kierownicze stanowiska w sferze pracy zawodowej w regionie szczecińskim, koszalińskim i poznańskim", grant promotorski, główny wykonawca: prof.zw.dr hab. Danuta Kopycińska, mgr Patrycja Zwiech.
 • (2004) "Konkurencyjność firm a ich zachowania na rynku pracy", rodzaj: grant indywidualny KBN, główny wykonawca: dr Grażyna Maniak.
 • (2004) "Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów w Polsce", rodzaj: grant indywidualny KBN, główny wykonawca: dr Tomasz Bernat.
 • (2005) "Economy and social development across the new member states, Lisbon perspective - challenge of future", rodzaj: grant w ramach: 6 Programu Ramowego, Marie Curie Action.
 • (2007) "Applied Culture", grant w ramach programu Intercultural Dialogue DG EAC/07/2007.
 • (2007) "Working Life Quality of Older Workers in Changing Processes in the Industrial Sector", grant w ramach programu Budget Heading 04.03.03.01 - Industrial Relations and Social Dialogue - VP/2007/001.
 • (2007) "The dealing of flexibility and adaptability on the "high way" of innovation", Budget Heading 04.03.03.01 - Industrial Relations and Social Dialogue - VP/2007/001.
 • (2008) "International migrations and integration processes of societies", grant w ramach 7 Programu Ramowego UE: FP7-INCO-2007-2.
 • (2008) "Economy and social development among new member states, Lisbon perspective - challenge for the future", Nazwa programu: Series of events (6 FP, MCA).
 • (2008) "Social Efficiency of Concentrated Markets", rodzaj: grant w ramach 7 Programu Ramowego UE: IDEAS ERG 7 FP.
 • (2009) "International migrations and integration processes of societies", grant w ramach 7 Programu Ramowego UE: FP7-SSH-2009-C.
 • (2009) "Socio-economic implications of enptreneurship", grant w ramach 7 Programu Ramowego UE: FP7-SSH-2009-A.
 • (2009) "Linking bridge - Caucasus and EU, fostering safe and sustainable development", grant w ramach 7 Programu Ramowego UE: FP7-INCO-2009-1.
 • (2009) "Socio-economic implications of enptreneurship", grant w ramach 7 Programu Ramowego UE: FP7-SME-2009-1.
 • (2009) "International migrations and integration processes of societies", rodzaj: grant w ramach III konkursu MNiSW "Granty na granty".
 • (2009) "The impact of SME innovativeness on increase in competitiveness of European regions Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)", rodzaj: grant w ramach 7 Programu Ramowego UE: FP7-PEOPLE-2009-IAPP.
 • (2009) "Wpływ innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP na wzrost konkurencyjności regionów w Europie", rodzaj: grant w ramach III konkursu MNiSW "Granty na granty".
 • (2009) "Kapitał moralny i kapitał społeczny w przeciwdziałaniu ubóstwu i nierównościom oraz tworzeniu dobrobytu społecznego", rodzaj: wniosek na grant habilitacyjny dr M.Młokosiewicz (numer wniosku 73653).
 • (2009) "Innowacyjność w warunkach kryzysu: doświadczenia międzynarodowe i wyzwania dla gospodarki Ukrainy", rodzaj: wniosek o przyznanie Stypendium Konferencyjnego udzielanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (numer wniosku: 1767/Z09).
 • (2009) "Rynkowe zachowania polskich konsumentów a globalizacja konsumpcji", rodzaj: wniosek na grant habilitacyjny dr K.Włodarczyk-Śpiewak (numer wniosku 112 341238).
 • (2009) "Switzerland and Poland Survey of Students' Entrepreneurship", rodzaj: wniosek na grant w ramach programu Scientific Exchane Programme NMS-CH - Rectors' Conferencje of the Swiss Universities - projekt realizowany na St.Gallen University (Szwajcaria).

  Newsletter

  Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432