Dla studenta - korzyści

  • Uczestnictwo  w szkoleniach prowadzonych przez praktyków  rozwijających kompetencje interpersonalne (Prezentacja Planowanie i zarządzanie czasem; Praca grupowa - budowanie zespołu/zarządzanie zespołem)
  • Uczestnictwo  w szkoleniach prowadzonych przez praktyków  rozwijających kompetencje analityczno – zawodowe z zakresu zarządzania procesami przy wykorzystaniu programu Zarządzania Procesami  Biznesowymi
  • Każdy uczestnik szkoleń uzyska certyfikat  potwierdzający nabycie kompetencji zawodowych z zakresu zarządzania procesowego
  • Płatne  staże dla 200 studentów w firmach (3 miesiące po 1620 zł brutto za 90 h = 4860 zł brutto)

 

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432