Efekty projektu

 • 172 uczestników projektu wzmocniło kompetencje interpersonalne tj. praca grupowa, autoprezentacje zarządzanie czasem poprzez uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych w wymiarze 60 h.
 • 172 uczestników projektu wzmocniło kompetencje z zakresu zarządzania procesowego przy wykorzystaniu narzędzi ICT poprzez uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych w wymiarze 40 h.
 • 172 uczestników projektu  odbyło płatny trzymiesięczny staż w okresie czerwiec – wrzesień 2015 r. wśród pracodawców Pomorza Zachodniego
 • 42% pracodawców zaproponowało dla stażystów dalszą pracę
 • 30%  uczestników projektu podjęło pracę u pracodawcy u którego odbyli staż

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432