ICT Competences

Praktyczne kształcenie kompetencji ICT na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

akronim: ICT Competences

 

Dane informacyjne projektu:

Numer i nazwa Priorytetu: IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka


Numer i nazwa Działania: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Numer i nazwa Poddziałania: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Numer konkursu: 1/POKL/4.1.1/2014

Okres realizacji projektu: 01.11.2014 - 30.09.2015

Obszar realizacji projektu: Polska

Koordynator : dr Jarosław Korpysa

Jednostka realizująca: Katedra Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

     
     
     
     
     
     
     
     
 

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432