Witamy na naszych stronach

Katedra Mikroekonomii jest jednostką organizacyjną Instytutu Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej pracą kieruje dr hab. Tomasz Bernat prof US. W Katedrze zatrudnionych jest obecnie 7 pracowników.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W naszej ofercie znajdują się przedmioty podstawowe, kierunkowe, specjalizacyjne (w ramach oferowanych przez Katedrę specjalności na kierunku Ekonomia).

Przygotowana oferta programowa w znacznej części stanowi odzwierciedlenie indywidualnej pracy naukowej pracowników Katedry. Podstawę zajęć dydaktycznych - przy odwołaniu się do wiodących pozycji zwartej literatury przedmiotu oraz artykułów naukowych - stanowią interaktywne metody nauczania (case study, burza mózgów, debata, dyskusja w grupie, prezentacje). Aktualna tematyka badawcza w Katedrze to przedsiębiorczość, migracje, ekonomia managerska.

dr. hab. Tomasz Bernat

Koło Naukowe Ekonomii

Jesteśmy młodymi, kreatywnymi studentami - którzy odważnie chcą podejmować wyzwania współczesnego świata i zjednoczonej Europy. Nie zamierzamy tylko marzyć o lepszej przyszłości. Wiemy, że dzięki naszej aktywności możemy budować ją sami. Dlatego założyliśmy KNE AS. Więcej...

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432